Pizza Party z Karlito's Way
2024-04-27 11:00

Pizza Margherita Napoletana
Pizza Diavola
Pizza prosicutto, rucola e granna padano
Pizza nutella

Historia pizzy zaczyna się w starożytności, kiedy to różne starożytne kultury przygotowywały proste podpłomyki z kilkoma
dodatkami. Prekursorem pizzy była prawdopodobnie…